บริษัท เฟรสโก้ ไอที (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบไอที เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ และเน็ตเวิร์ก ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ITเพื่อสร้างความคุ้มค่าและเหมาะสมในการลงทุนสำหรับธุรกิจของท่าน

IT Outsource Bangkok

IT System in Bangkok

Engine by shopup.com